Dark Blue Silk Dress

2,250,000 

Là phụ nữ, dù đêm hôm trước bạn có khóc sưng mắt, đầu tóc rối bù, thì sáng hôm sau vẫn phải xinh đẹp đứng giữa đời. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng xứng đáng được sống như một nữ thần và cuộc đời họ chính là một cuốn tiểu thuyết vĩ đại nhất.